”Man måste ha ett hjärta av sten för att inte bli berörd"

Därför har berättelsen om Josefine Nilsson fått så stort genomslag