Så gör du som medmänniska om du misstänker våld i nära relationer

Fråga - men utan att skuldbelägga