Allt ska vara säkert – ändå vurpar han

Skidåkaren ramlar på oväntade stället