Till dig som lever med våld i nära relation

Råd till dig som lever med en våldsam person