Uppmanar kunderna att ”bränna” konkurrenternas reklam

Annonskrig rasar mellan hamburgerkedjorna