Se kungens oväntade danskupp

Här bjuder kungen på några flinka danssteg