Hatpredikanten kommer till Sverige

Har stoppats från att predika i andra länder