50 personer dog i arbetsplatsolyckor 2018

De flesta som drabbas av olyckor är män