Plötsligt välter lastbilen

Motorcyklisten tvärnitar för att inte hamna under