Patient förväxlades – opererades – dog

Dödligt misstag på Universitetssjukhuset i Linköping