Swedbanks ordförande lämnar

Lars Idermark avgår med omedelbar verkan