Se filmen: Här exploderar flervåningshuset i Paris

En stor brand härjar i ett flervåningshus i Paris. I samband med branden hördes en kraftig explosion. Omkring 60 till 70 brandmän kämpar nu för att få kontroll på elden.