”Kan bli någon tår inför återkomsten”

Hans Abrahamsson om Bert Robertsson till Linköping