Sabuni om Alliansen: ”Relationer kan återuppbyggas”

Beskedet: Vill gå till val med forna alliansvännerna