Här lyfter världens största flygplan – se Stratolaunch jungfrufärd

Sex motorer, två flygplanskroppar och vingspann på 117 meter.