Föll i sin egna paradgren

Se rafflande kastduellen i "Mästarnas mästare"