Socialdemokraternas twitter kapat

"Vi arbetar just nu på en lösning"