Kärnbränsle avlägsnas från Fukushima

Byggnaden drabbad av hög radioaktivitet efter jordbävningen 2011