Storbrand rasar i garage

Finns risk att lågorna sprider sig- och risk för explosion