Mer hot och våld på ungdomshem

Antalet anmälningar har ökat kraftigt de senaste fem åren