M:s Tomas Tobé vill bekämpa terror på EU-nivå

Partiet vill se ett förbud på EU-nivå mot utomeuropeisk finansiering till extrema samfund.