Världens första könsneutrala röst

4600 personer lyssnade på olika röster och valde ut den mest könsneutrala