Tommy, 36, nära förblöda på golvet i slakteriet

En svår arbetsplatsolycka var nära att kosta Tommy livet.