"Vi var angelägna om att få ut information så fort som möjligt"

Passagerare på ett Norwegian-plan kan ha smittats av mässling.
Detta efter att en passagerare i efterhand upptäcktes bära på smittan.
Senast idag måste en vaccination ske för att ge fullgott skydd.