De vill bryta normen om funkissex

RFSU Stockholm lyfter frågan om sex för funktionsvarierade