Mystiska "militärvalen" är tillbaka – apporterar från brygga

Valen upptcäktes första gången i förra veckan, iklädd en sele märkt S:t Petersburg.