Ödesmöte i Washington - överkommelse eller höjda tullavgifter

USA och Kina i möte under torsdagen