Tonda 45, dog i fjällolycka

Bergsguiden dog i Abiskofjällen