Ultraljudsbild med pannkakor förvirrar

Kampanjen får folk att ifrågasätta företaget