Lotta Engberg: ”Begriper inte hur jag fixade det”

Aftonbladet träffar Lotta Engberg i hennes hem.