"Jag var Kristi bruds värsta fiende"

Rigmor Robert om mötena med tidigare Knutby-medlemmar