ESC riktar ljuset på långvarig konflikt

Nivette Dawod om reaktionerna på att tävlingen hålls i Tel Aviv