Sture är kronisk sjuk men nekas sjukpenning

Trots att han fått rätt i domstol avslår Försäkringskassan hans ansökan