”Det är som en mardröm"

PR-konsulten Birger Lycken om SD:s krishantering