Här skjuts Gaia-satelliten upp i rymden

Ska användas för helt unik forskning av miljarder stjärnor