De var bäst och sämst i valrörelsen

Lena Mellin om hur väl kandidaterna lyckats