500 000 starkölsburkar återkallas – "Det är ju fruktansvärt"

Öl återkallas –"Stockholm fine festival"-burkarna är felmärkta