Orienterare attackerad av björn vid Ovanåker

Orienteraren klarade sig utan allvarliga skador