Martha vann – rörd till tårar på scen

"Årets kämpe" Martha fick fem organ transplanterade