Ingen förstår vad som rör på sig i dammen

Något rör sig i dammen – men det är högst oklart vad det är för något...