Plötsligt blir gruppens attack blir allt våldsammare

Dykaren tar sig vatten över huvudet när hon försöker mata hajarna – blir biten i handen