Metallskrot - centimetrar från att krossa bilen

Personerna i bilen får näradödenupplevelse