Sjökapten gripen efter att båt sjönk

Hotellbåt stötte i akter på turistbåt