Allvarlig olycka vid Nässjö

Aftonbladet sänder live