Ylva Johansson: Ska inte behöva riskera liv och hälsa

Ylva Johansson arbetsmarknadsminister .Sverige driver på för att skriva in arbetsmiljö som en mänsklig rättighet
inom FN-organet ILO.