”Skulle bli Sveriges största utsläppare av klimatpåverkande gaser”

Nivette Dawod om konsekvenserna av Preems planerade utbyggnad