Publicerad:

Flyktingantalet rekordhögt – så stor del av flyktingarna tar Sverige emot

Över 70 miljoner människor är på flykt undan krig, förföljelse och konflikter. Det är det högsta antalet på 70 år, enligt FN:s flyktingorgan UNHCR.

Publicerad: