Höll på att dö av en anafylaktisk chock

Nu efterlyser mamma Annica den okända skånska läkaren