Här tilldelas Italien OS 2026

Italien valdes till arrangör av OS 2026