Föraren ser lågorna bakom sig - då gasar han

Föraren ser lågorna - då gasar han